Structuri de Economie Socială

Ce este economia sociala?

La nivel european, nu exista o definiție general acceptată a economiei sociale, conceptul având reprezentări diverse în funcție de particularitățile de dezvoltare socială și comunitară ale diferitelor state. Nici reglementarea juridică nu este aceeași peste tot, existând state în care „economia socială” nu este reglementată juridic.

Nici în România nu a existat pana de curând o Lege a economiei sociale, aceasta intrând în vigoare abia la sfârşitul lunii august 2015.

Conform legii, „Economia sociala reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este sa servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.
Economia sociala are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către asociaţi.”

În alte încercări de definire, economia socială este o „formă alternativă de dezvoltare economică bazată pe principii etice – solidaritate, democrație, dezvoltare profesională și personală, funcționând conform economiei de piață și independent față de stat”.

Economia socială se caracterizează prin faptul că scopul său nu este obținerea de profit (ca în economia de piață), ci constă în îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau făcând parte din categorii vulnerabile.

-aceste informatii au fost actualizate dupa crearea sitului-

Caracteristici ale economiei sociale

În acord cu aceste principii, obiectivele principale ale întreprinderilor de economie socială vizează:

 • îmbunătăţirea calității vieţii;
 • creșterea şanselor persoanelor defavorizate;
 • sprijinul și coeziunea socială;
 • creşterea productivității şi competitivității economiei locale;
 • crearea bunăstării sociale incluzive;
 • oferirea unor modalităţi noi de a furniza servicii publice;
 • dezvoltarea unei societăţi incluzive şi a unei cetăţenii active.

Structuri de economie socială

În cadrul proiectului, ne propunem să înființăm 5 structuri de economiei socială (SES) cu locații și domenii diverse de activitate:

 Construcții și amenajări

În cadrul acestei structuri vor fi angajate 9 persoane, din care 7 persoane din grupuri vulnerabile.

Avantajul SES-ului creat este faptul ca va oferi:

 • Servicii integrate de amenajare
 • Capitalul uman va  beneficia  de  contracte  de  munca  pe  perioada  nedeterminata, fata  de  alte companii care angajeaza zilieri sau sezonieri – 7 persoane vor beneficia de cursuri de zidari – amenajari
 • Politica de preturi, care in perioada de implementare a proiectului se va situa cu aproximativ 30-35% sub pretul pietei
 • Competitia bazata pe cunostinte – angajatii acestui SES vor beneficia de cursuri specializate oferite prin proiect
 • Profitul integral obtinut in cadrul SES-ului o sa fie reinvestit in modernizarea de echipamente
 • Calitatea superioara a materialelor folosite de SES in executarea lucrarilor de amenajare/constructie.
SES – Strejesti, jud. Olt
Atelier de olărit și artizanat

În cadrul acestei structuri vor fi angajate 9 persoane, din care 7 persoane din grupuri vulnerabile.

Avantajele SES-ului creat :

 • Se va conserva în zonă tradiția artizanală și a olăritului
 • Existența unei forțe de muncă profesioniste
 • Existența unei piețe externe de artizanat și olărit deja formată și educată

Prin dezvoltarea acestui SES vor fi create oportunități precum:

 • Investiții mici în dezvoltarea proiectului
 • Dezvoltarea agroturismului în zonă
 • Promovarea turistică a Vestului județului Olt
 • Profitul integral obtinut in cadrul SES-ului o sa fie reinvestit in modernizarea de echipamente
 • Calitatea superioara a materialelor folosite de SES in executarea lucrarilor de amenajare/constructie.
SES – Oboga, jud. Olt
Grădiniţă – Afterschool 

În cadrul acestei structuri vor fi angajate 6 persoane, din care 3 persoane din grupuri vulnerabile.

SES 3 va oferi servicii pentru două mari categorii de potentiali clienti:

 • Copii ai familiilor din Târgu Jiu care doresc să apeleze la serviciile SES3 pentru preșcolari și școlari din clasele I-IV în sistem after-school.
 • Copii proveniți din centrele asistență socială care se încadrează în limitele de vârsta

Punctele tari ale SES 3:

 • Raportul atractiv între preț și calitatea serviciilor (sub prețul concurenței).
 • În primele 7 luni de funcționare se vor oferi 2 burse pentru rezultate excepționale.
 • Un program educațional variat și bine structurat care combină educația formală cu cea nonformală
 • Personal angajat cu specializare în lucrul cu copiii
 • Amplasarea în zona centrală din Targu-Jiu, unde există o cerere foarte mare de locuri în gradiniță.
SES – Targu Jiu, jud. Gorj
Organizări evenimente

În cadrul acestei structuri vor fi angajate 6 persoane, din care 3 persoane din grupuri vulnerabile.

SES 4 își propune să ofere servicii integrate, fapt ce oferă avantaje multiple față de alte firme similare care oferă doar o parte dintre aceste servicii:

 • căutarea și închirierea sălii;
 • servicii sonorizare;
 • asistență;
 • servicii foto și video ședințe/meeting-uri;
 • consiliere privind un plan de evenimente;
 • evenimente de tip team-building;
 • dotări audio-video;
 • programe optionale;
 • cazare.
SES – Slatina, jud. Olt
Atelier croitorie

În cadrul acestei structuri vor fi angajate 8 persoane, din care 6 persoane din grupuri vulnerabile.

Atelierul de croitorie se va adresa persoanelor și instituțiilor care își dorec o imagine cât mai bună pentru angajați, elevi etc. Gama de produse va putea fi adaptată și personalizată, astfel încât printre principalii clienți potențiali putea enumera:

 • Școlile care impun un anumit tip de uniformă pentru elevi;
 • Firme și instituții publice care impun angajaților un anumit model de uniforme;
 • Persoanele fizice, cu varsta cuprinsa între 18 și 60 de ani, cu venituri mici și medii interesate de aspectul fizic și calitatea produselor îmbrăcare, dar și de tendințele modei;
 • Persoanele fizice și juridice interesate în achiziționarea de obiecte de vestimentație tradiționale (de ex.ii) specifice zonei Dobrogei,
 • Firme cu activitate de confecționare îmbrăcăminte, care realizeaza producția prin subcontractarea anumitor faze sau loturi – în special care lucreaza pentru export;
 • Comercianți (în cazul producției de serie mică).
SES – Plopeni, jud. Constanta