Despre Proiect

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului pe piaţa muncii şi promovarea incluziunii sociale pentru 580 de persoane vulnerabile şi formarea profesionala a 60 angajaţi din sistemul de asistenţă socială din Olt, Gorj şi Constanţa, prin accesul acestora la întreprinderile de economie socială ce vor fi înfiinţate şi prin implementarea de servicii inovative de formare profesională, mentorat şi consiliere de specialitate.

Obiective specifice

 • Înfiinţarea şi dezvoltarea unui număr de 5 structuri de economie socială în Judeţele Olt, Gorj şi Constanţa, în cadrul cărora vor fi angajate 38 de persoane, din care 26 persoane vulnerabile;
 • Dezvoltarea competenţelor profesionale specifice pentru un număr de 240 persoane (180 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile şi 60 de angajaţi din sistemul de asistenţă şi protecţie socială);
 • Dezvoltarea şi implementarea unui sistem inovativ de furnizare servicii sociale, complementar sistemului existent, prin care 580 de persoane să beneficieze de servicii de mentorat, consiliere şi orientare în cariera, inclusiv servicii de îngrijire/monitorizare a copiilor asistaţi social;
 • Dezvoltarea unui parteneriat public-privat între actorii regionali reprezentaţi de autorităţi locale (primării), mediul de afaceri local, ONG-uri şi serviciile publice de asistenţă socială, care să funcţioneze ca o platforma suport de consolidare a structurilor de economie socială înfiinţate în proiect şi să sprijine dobândirea de cunoştinţe practice şi stimă de sine pentru grupurile vulnerabile incluse în cadrul proiectului;
 • Asigurarea unui management corespunzător proiectului, prin alocarea resurselor umane şi financiare optime, realizarea şi implementarea unui sistem de monitorizare şi control, astfel încât proiectul să atingă toţi indicatorii propuşi.
 • Înfiinţarea şi dezvoltarea unui număr de 5 structuri de economie socială în Judeţele Olt, Gorj şi Constanţa, în cadrul cărora vor fi angajate 38 de persoane, din care 26 persoane vulnerabile;
 • Dezvoltarea competenţelor profesionale specifice pentru un număr de 240 persoane (180 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile şi 60 de angajaţi din sistemul de asistenţă şi protecţie socială);
 • Dezvoltarea şi implementarea unui sistem inovativ de furnizare servicii sociale, complementar sistemului existent, prin care 580 de persoane să beneficieze de servicii de mentorat, consiliere şi orientare în cariera, inclusiv servicii de îngrijire/monitorizare a copiilor asistaţi social;
 • Dezvoltarea unui parteneriat public-privat între actorii regionali reprezentaţi de autorităţi locale (primării), mediul de afaceri local, ONG-uri şi serviciile publice de asistenţă socială, care să funcţioneze ca o platforma suport de consolidare a structurilor de economie socială înfiinţate în proiect şi să sprijine dobândirea de cunoştinţe practice şi stimă de sine pentru grupurile vulnerabile incluse în cadrul proiectului;
 • Asigurarea unui management corespunzător proiectului, prin alocarea resurselor umane şi financiare optime, realizarea şi implementarea unui sistem de monitorizare şi control, astfel încât proiectul să atingă toţi indicatorii propuşi.

Grupul ţintă al proiectului

 • Copii în situaţie de risc
  1
 • Persoane cu dizabilităţi
  1
 • Persoane de etnie romă
  1
 • Tineri care părăsesc sistemul de protecţie a copilului
  1
 • Persoane care au părăsit timpuriu şcoala
  1
 • Persoane care trăiesc din venitul minim garantat
  1
Copii în situaţie de risc
1

Persoane de etnie romă
1

Persoane care trăiesc din venitul minim garantat
1

Tineri care părăsesc sistemul de protecţie a copilului
1

Persoane cu dizabilităţi
1

Persoane care au părăsit timpuriu şcoala
1

Activităţi planificate

Activităţi de management al proiectului  prin care se asigură planificarea, coordonarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea proiectului şi raportarea stadiului implementării acestuia pentru obţinerea rezultatelor anticipate şi atingerea obiectivului propus.

Perioada de desfăşurare: Oct. 2014 – Sept.2015
Constând în:

 • Colectarea datelor cantitative/calitative despre grupurile vulnerabile şi nevoia de forţă de muncă şi evaluarea nevoile ocupaţionale ale persoanelor din grupul ţintă
 • Analiza bunurilor şi serviciilor livrate de cele 5 structuri de economie socială ce vor fi înfiinţate în proiect
 • Realizarea unei baze de date cu cele 580 persoane vulnerabile din grupul ţintă şi corelarea fiecărui profil: beneficiar – nevoie formare – nevoie angajare in SES
 • Realizarea unui schimb de bune practici inter-regional SV Oltenia – SE şi elaborarea un manual al bunelor practici în domeniul economiei sociale
Perioada de desfăşurare: Oct.2014 – Sept.2015
Cei 4 parteneri din proiect vor  înfiinţa 5 structuri de economie socială, astfel:

 • DGASPC Olt va înfiinţa în judeţul Olt o structură cu profil „lucrări construcţii şi amenajări” în comuna Strejeşti şi o structură cu profil „olărit şi artizanat” în comuna Oboga
 • Asociaţia Tineret pentru Dezvoltare Durabilă o structură cu profil „grădiniţă şi after-school în localitatea Târgu Jiu, judeţul Gorj
 • Asociaţia Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale o structură cu profil „organizare evenimente” în municipiul Slatina, judeţul Olt
 • Asociaţia Iniţiative Sociale va înfiinţa o structură cu profil „croitorie” în comuna Plopeni, judeţul Constanţa

În cadrul celor 5 structuri vor fi angajate 38 de persoane (din care 26 din grupuri vulnerabile), prin proiect asigurându-se suportarea costurilor de înfiinţare şi funcţionare pentru o perioadă de 6 luni.

Perioada de desfăşurare: Dec.2014 – Sept.2015
În cadrul acestei activităţi:

 • Vor fi furnizate programe de formare profesională finalizate cu certificarea participanţilor, conform nevoilor identificate, pentru un număr de 180 persoane din grupuri vulnerabile, respectiv cursuri de calificare în domeniul de activitate al SES pentru 60 de persoane şi cursuri de iniţiere adaptate nevoilor ocupaţionale şi cerinţelor de pe piaţa muncii pentru 120 de persoane;
 • 60 de persoane angajate în sistemul de asistenţă sociala din judeţele Olt, Gorj şi Constanţa vor participa la cursuri de perfecţionare;
 • Vor fi oferite servicii de mentorat şi consiliere/orientare în cariera pentru toate cele 580 de persoane vulnerabile aparţinând grupului ţintă al proiectului.
Perioada de desfăşurare: Oct. 2014 – Sept.2015
În cadrul acestei activităţi ne propunem realizarea unui parteneriat strategic între DGASPC Olt, partenerii din proiect şi alţi actori de pe piaţa muncii (firme, asociaţii patronale, organisme nonguvernamentale, instituţii de învăţământ, autorităţi locale) la nivelul regiunilor SV si SE, pentru a facilita angajarea persoanelor vulnerabile incluse în grupul ţintă al proiectului, precum şi realizarea unei platforme online  inovative MarketPlace, integrată pentru toate 5 SES create.

Perioada de desfăşurare: Mar. 2015 – Sept.2015
Vor fi realizate  afişe, bannere, roll-upuri, obiecte promoţionale: mape, pixuri, agende/caiete, calendare, vor fi organizate conferinţele de lansare şi închidere a proiectului şi va fi realizat un Portalul Web pe care vor fi afişate informaţii relevante despre proiect.

Perioada de desfăşurare: Oct. 2014 – Sept.2015
Vor fi organizate evenimente de promovare, conferinţe pentru lansarea SES şi un seminar inter-regional pentru promovarea economiei sociale.

Perioada de desfăşurare: Oct. 2014 – Sept.2015