Consiliere Profesională

Procesului de consiliere

Alegerea unei cariere și parcurgerea demersurilor necesare formării unui tânăr ca specialist în domeniul ales este un proces complex care are un impact definitoriu în viitorul său profesional.

Studiile arată că derularea acestui proces fără niciun sprijin extern este asociat adesea cu alegeri greșite ale domeniului de studiu sau ale carierei, ezitări, abandon, amânare, performanțe profesionale slabe, stări de nemulțumire continuă vizavi de viața profesională, inclusiv depresii.

Consilierea în carieră are ca scop compatibilizarea resurselor și aspirațiilor personale cu oportunitățile mediului socio-economic spre deosebire de adulți, în cazul cărora consilierea în carieră îmbracă adesea forma unei intervenții țintite pe rezolvarea unei probleme de carieră (reorientare profesională, reinserție pe piața muncii după o perioadă de inactivitate etc.),  în cazul elevilor, acest tip de consiliere este, mai degrabă, un process de explorare.

  • explorarea caracteristicilor personale (elevii învață de ce este important să se cunoască și identifică metodele prin care poate fi realizată autocunoașterea)
  • explorarea lumii ocupaționale (elevii învață unde să caute informații despre ocupații, care sunt caracteristicile ocupațiilor și cum să le compare între ele)
  • explorarea ocupațiilor potrivite (elevii învață să identifice ocupațiile compatibile cu profilul lor vocațional și să adune cât mai multe informații despre aceste ocupații)
  • explorarea alternativelor/rutelor educaționale care îi pot conduce spre ocupațiile compatibile (elevii învață să identifice alternativele educaționale, să le evalueze și să ia decizii cu privire la traseul educațional)

Obiectivele consilierii în carieră:

Autocunoaștere– identificarea și înțelegerea caracteristicilor personale relevante pentru orientarea în carieră (cunoașterea intereselor, abilităților, valorilor, caracteristicilor de personalitate și conturarea profilului vocațional).

Explorarea lumii ocupațiilor– acumularea de informații referitoare la ocupații (caracteristicile ocupațiilor și dinamica lor pe piața muncii).

Explorarea alternativelor de carieră– luarea deciziilor cu privire la carieră (identificarea, explorarea și evaluarea alternativelor, având ca rezultat: alegerea unei ocupații, alegerea unui traseu educațional).

Planificarea carierei– implementarea deciziilor (stabilirea scopului și obiectivelor de carieră pe termen scurt și mediu, elaborarea și implementarea unui plan de acțiune) și, în timp, reevaluarea acestora.

Etapele procesului de consiliere în carieră

  1. Evaluarea caracteristicilor personale (interese, abilități, caracteristici de personalitate, valori) și întocmirea profilului vocațional al clientului. Acest lucru va fi realizat prin aplicarea unor instrumente psihologice specifice(ghid de interviu, chestionare de evaluare)
  2. Explorarea lumii ocupațiilor şi identificarea/evaluarea alternativelor ( se vor prezenta caracteristicile ocupațiilor compatibile beneficiarilor).
  3. Dezvoltarea abilităților de management al carierei (promovare și  dezvoltarea personală).